Nejdřív soused

Nejdřív soused
en
Našim posláním je pomáhat osamělým seniorům.

Dejte vědět, kdy Váš osamělý soused měl naposled teplé jídlo.

Obědy i potřebnou pomoc poskytujeme zdarma.

e-mail

CO JE POTŘEBNÁ POMOC?
často už samotné navázání kontaktu
poskytnutí teplého jídla
domluvení zdravotní péče
obstarání léku, zdravotní pomůcky
bezprostřední finanční výpomoc
jednání s úřady (příspěvek na bydlení apod.)
využití zdrojů potravinové nebo nábytkové banky
zajištění nutné opravy v bytě
apod.


NEJDŘÍV SOUSED, z. ú.
IČO 10971866, účet: 2702005825 /2010
zápis 24.6.2021 u MS v Praze, zn. U 976
sídlo: Dobrovského 173, 252 63 Roztoky
předseda správní rady: Mgr. Jiří Švejnoha
členové: Mgr. Jan Bartoš, Marie Dvořáková
ředitel: Vojtěch Sedláček


Vojtěch Sedláček
a
Nadační fond Agora 7
a
Pečovatelské centrum Prahy 7

NEIGHBOR FIRST
established institute

Our mission is to help lonely seniors.
Let us know when was the last time your
lonely neighbor has had a hot meal.
We provide lunches and other necessary help
free of charge.

HOW DO WE HELP?
often the humean contact itself
provision of hot food
arrangement of health care
procurement of medicine, medical aids
immediate financial assistance
negotiations with authorities
(housing allowance, etc.)
use of food or furniture bank resources
ensuring the necessary repairs in the apartment
etc.
update: July 2021