Nejdřív soused
#
Nejdřív soused
IČO 10971866, účet: 2702005825 /2010
zápis 24.6.2021 u MS v Praze, zn. U 976
sídlo: Dobrovského 173, 252 63 Roztoky
předseda správní rady: Mgr. Jiří Švejnoha
členové: Mgr. Jan Bartoš, Marie Dvořáková
ředitel: Vojtěch Sedláček

Semptember 2021